Aanmeldprocedure

Aanmelding
Je wordt aangemeld door je wettelijk vertegenwoordiger(s). Daarna worden jullie uitgenodigd voor een kennismaking met Dagbesteding Happy Days. Tijdens de kennismaking wordt bekeken of jouw hulpvraag aansluit bij de begeleiding van Dagbesteding Happy Days. Na het gesprek en een rondleiding wordt bekeken of wij met elkaar verder willen.

Snuffelstage
De eerste stap is een snuffelstage. In overleg bepalen we hoeveel dagen hiervoor nodig zijn. Tijdens deze snuffelstage wordt bekeken welke activiteiten/werkzaamheden passend zijn voor jou en op welke vlakken jij je wilt en kunt ontwikkelen bij Dagbesteding Happy Days. Het allerbelangrijkste is natuurlijk dat jij het heel goed naar je zin hebt!

Intake
Na een positieve snuffelstage vindt een uitgebreide intake plaats. Op basis hiervan wordt een voorlopig persoonlijk plan gemaakt. Dit met als doel een zinvolle dag invulling waarbij niet de productiviteit maar persoonlijke ontwikkeling en welbevinden voorop staat. De zakelijke basis afspraken worden vastgelegd in een zorgovereenkomst waarin ook de duur van de proeftijd wordt opgenomen.

Evaluatie
Na de proeftijd evalueren we met jou en de begeleiders(s) hoe het gaat en zullen we een evaluatietraject uitzetten.

Mocht je nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op!